top of page
MeetMijnHuis.be_icon_POS.png
Meetmijnhuis.be-4.png

KWALITEITSGARANTIE

De opmeting wordt uitgevoerd met statische en mobiele laserscanners van Leica Geosystems zoals de RTC360,  BLK360, BLK2GO en BLK2FLY. De laserscanners genereren een puntenwolk die uitgetekend wordt tot 2D plannen. Leica Geosystems fabriceert landmeetkundige meetinstrumenten die voldoen aan de hoogste eisen van nauwkeurigheid.

De 2D plannen bestaan uit:

EEN INPLANTINGSPLAN IN MEETEENHEID M OP SCHAAL 1:200 OF 1:500 MET VERMELDING VAN:

• de inplanting van de woning en bijgebouwen op ca. 1,5 m hoogte t.o.v. de dorpel (in het geval van aanééngesloten bebouwing wordt de inplantingsvoet getekend in het midden van de muur);
• de weg waaraan de woning paalt met aanduiding van de verharding en berijdbare breedte
• de ter hoogte van het openbaar domein voorkomende beplantingen, bovengrondse infrastructuur, nutsvoorzieningen en straatmeubilair
• de dakconstructies en -oversteken
• de dorpelhoogte 
• de hoogstammige bomen met een diameter > 15 cm gemeten op circa 1 m boven het maaiveld
• de kadastrale perceelgrenzen (of in het geval van de optie grensbepaling de juridische perceelgrenzen)
• de afmetingen van de bebouwing
• de hoogtepunten van het terrein
• de terreinafsluitingen
• de aanduiding van de opnamepunten van foto’s

DE GEVELAANZICHTEN IN MEETENHEID MM OP SCHAAL 1:50 OF 1:100 MET VERMELDING VAN:

• de raam en deuropeningen (dagmaat)
• de venstertabletten
• de belangrijkste hoogtematen (dorpel-, kroonlijst- en nokhoogte)
• het dak, de dakkapellen en de schoorsteen
• de dakgoot en regenpijpen

EEN DWARSDOORSNEDE LANGSHEEN DE TRAPPENHAL IN IN MEETEENHEID MM OP SCHAAL  1:50 OF 1:100 MET VERMELDING VAN:

• de binnen- en buitenmuren
• de vloeren en planfonds
• de daken
• de ramen en buitendeuren (dagmaat)
• de binnendeuren (dagmaat)
• de structurele gebouwelementen
• de trap
• de belangrijkste hoogtematen (vloer-, dorpel-, kroonlijst- en nokhoogte)

DE GRONDPLANNEN PER VERDIEPING IN MEETEENHEID MM OP SCHAAL 1:50 OF 1:100 MET VERMELDING VAN:

• de buiten- en binnenmuren op een hoogte doorgesneden van ca. 1,5m t.o.v. de dorpel
• de buitendeuren en binnendeuren met draairichting (dagmaat)
• de ramen en dakramen (dagmaat)
• de trappen (standaard, zonder handleuning of spijlen)
• de afmetingen per ruimte
• de functie van elke ruimte
• vides
• de ligging van de kadastrale perceelgrens t.o.v. de scheidingsmuur (in voorkomend geval)
• de aanduiding van de opnamepunten van foto’s

EEN GABARIT IN MEETEENHEID MM OP SCHAAL 1:50 OF 1:100 MET VERMELDING VAN:

• het profiel van de op te meten woning
• het profiel van de aanpalende gebouw(en)
• de belangrijkste hoogtematen (dorpel-, kroonlijst- en nokhoogte)

EEN TERREINPROFIEL IN MEETEENHEID MM OP SCHAAL 1:50 OF 1:100 MET VERMELDING VAN:

• het hoogtereliëf van het perceel 
• het profiel van de bestaande gebouwen en constructies
• het profiel van de weg met invulling van het openbaar domein

De 2D plannen worden zo accuraat mogelijk uitgetekend. In de praktijk stellen we vast dat architecten en aannemers de voorkeur geven aan geïdealiseerde plannen waar bijvoorbeeld hoeken van muren, plafonds, ramen, deuren,… exact 90° graden worden getekend. Bij het uittekenen van plannen verzoenen we de accuraatheid en de goede praktijk door een gemiddelde afwijking te hanteren van 15 mm t.o.v. de puntenwolk.

Het uitvoeren van deconstructieve werken alvorens de opmeting wordt uitgevoerd is te adviseren. We verzorgen geen deconstructief onderzoek zodat alles gemeten en getekend wordt ter hoogte van de zichtbare afwerking van muren, plafonds, vloeren, draagstructuren… Deconstructieve werken uitvoeren vóór de opmeting kan er voor zorgen dat er extra gebouwdetails vermeld kunnen worden op de plannen.

De 2D plannen bestaande toestand voldoen aan het normenboek voor digitale aanvragen van een omgevingsvergunning met een architect.

bottom of page