top of page
MeetMijnHuis.be_icon_POS.png
Meetmijnhuis.be-4.png

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Voor ons is een zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 januari 2022.

Claeyssens en Couckuyt BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Claeyssens en Couckuyt BV

Kouterbaan 16b

9830 Sint-Martens-Latem

09 233 40 54

info@meetmijnhuis.be

www.meetmijnhuis.be

0642.924.512

Persoonsgegevens die wij verwerken

Claeyssens en Couckuyt BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Bijvoorbeeld:

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer of GSM-nummer

 • e-mailadres

Alleen die medewerkers, die de gegevens noodzakelijkerwijs moeten inzien in het kader van de uitoefening van hun functie, hebben toegang tot deze gegevens. De medewerkers van Claeyssens en Couckuyt BV hebben allen geheimhoudingsplicht om uw privacy te waarborgen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u automatisch toestemming aan de medewerkers van Claeyssens en Couckuyt BV om de gegevens in te zien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meetmijnhuis.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Claeyssens en Couckuyt BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw bestelling en betaling;

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • om goederen en diensten bij u af te leveren;

 • Claeyssens en Couckuyt BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een wettelijke of verordenende bepaling of ten behoeve van het normale bedrijfsbeheer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Claeyssens en Couckuyt BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Claeyssens en Couckuyt BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur;

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het verwerken van klant- en facturatiegegevens (bv. een CRM systeem, een boekhoudprogramma, programma’s voor het opmaken van plannen en rapporten,…)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Claeyssens en Couckuyt BV gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claeyssens en Couckuyt BV.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meetmijnhuis.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Claeyssens en Couckuyt BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@meetmijnhuis.be

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page